Bảo hành điện tử mang tại sự tiện lợi hơn cho quý khách: không lo thất lạc phiếu bảo hành giấy, kích hoạt bảo hành nhanh chóng, tra cứu được thời hạn sản phẩm, yêu cầu bảo dưỡng định kỳ…. 

Mã bảo hành *
Tên khách hàng *
Số điện thoại *
Địa chỉ
Email
Đang kiểm tra...

Quý khách chỉ cần nhập 1 trong 2 trường sau: số điện thoại hoặc mã bảo hành  (trên sản phẩm) để kiểm tra thời hạn của sản phẩm.

Ví dụ: BH000001 hoặc 0931952979.

Đang kiểm tra...